Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

Hvordan forstå og identifisere en demensiell utvikling, og hvilke faglige krav bør man stille for å gi et best mulig omsorgstilbud til eldre personer med utviklingshemming og demens?

Digitalt kurs som gjennomføres med toveis lyd-/bildekommunikasjon mellom foreleser og deltakere

Hvordan forstå og identifisere en demensiell utvikling, og hvilke faglige krav bør man stille for å gi et best mulig omsorgstilbud til eldre personer med utviklingshemming og demens?

Digitalt kurs som gjennomføres med toveis lyd-/bildekommunikasjon mellom foreleser og deltakere

Formål

Hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne

Formål

Hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med utviklingshemming, både faglærte og ufaglærte

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med utviklingshemming, både faglærte og ufaglærte

Innhold

  • Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er en demens utvikling?
  • Gjenkjenne symptomer på og hvilke tegn skal du se etter når du er usikker på om det er begynnende demens?
  • Hvilke faglige krav man bør sette til tjenestesteder for å gi et best mulig omsorgstilbud.
  • Hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer og vanskelig adferd?
  • Hva er adekvat personaladferd i daglig samhandling med personer med demens. Hvordan tilpasse sin egen adferd ved tap av ferdigheter hos brukeren?
  • Kommunikasjonskompetanse hos personalet, hva må tilpasses overfor personer med demens og utviklingshemning?
  • Skal personer med utviklingshemning og demens bli boende i egen bolig eller er sykehjem et egnet tilbud?
  • Er tilbudet for våre brukere stimulerende nok for å ivareta mestring, verdighet og deltakelse i hverdagen, hvilke tilbud vil de trenge og hvordan kan vi vurdere om tjenestetilbudet er faglig forsvarlig?

Innhold

  • Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er en demens utvikling?
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Frister

Påmeldingsfrist: 04.02.2022
Pris 1 800,-
Pris:

1 800,-

Når:

09.02.2022 : kl 15.00 - 19.00


Varighet:

4 timer

Hvor:

TEAMS

Agenda

09.02.2022

kl 15.00 - 19.00

Når

09.02.2022 : kl 15.00 - 19.00
Varighet: 4 timer

Hvor

TEAMS