ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Livsmestring og helse er også et sentralt fokusområde i ny Rammeplan for barnehagen av 2017. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre opplæringsarenaen og ulike relasjoner bedre her og nå.

Hvordan få dette til i praksis? Du inviteres herved til kurs som fokuserer på sentrale faktorer som vektlegges i livsmestringsbegrepet og hvordan dette kan gjøres i praksis.

ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til Livsmestring.

ART er en validert opplæringsmetode i hvordan øke barn og unges repertoar av sosiale ferdigheter, benyttelse av sinneregulering og moralsk resonnering for endring av tankemønster.

Metoden er utviklet av psykologene Arnold Goldstein, Barry Glick og John C. Gibbs, og brukes med gode resultater på barn og unge i Norge og mange europeiske land.

I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Livsmestring og helse er også et sentralt fokusområde i ny Rammeplan for barnehagen av 2017. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre opplæringsarenaen og ulike relasjoner bedre her og nå.

Hvordan få dette til i praksis? Du inviteres herved til kurs som fokuserer på sentrale faktorer som vektlegges i livsmestringsbegrepet og hvordan dette kan gjøres i praksis.

ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til Livsmestring.

ART er en validert opplæringsmetode i hvordan øke barn og unges repertoar av sosiale ferdigheter, benyttelse av sinneregulering og moralsk resonnering for endring av tankemønster.

Metoden er utviklet av psykologene Arnold Goldstein, Barry Glick og John C. Gibbs, og brukes med gode resultater på barn og unge i Norge og mange europeiske land.

ART-kurs Terje Wårheim og deltakere

Formål

Kurset gir bevis for gjennomgått grundig teoretisk innføring og veiledet praktiske øvelser for hvordan systematisk lede egne grupper gjennom sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening.

Komponentene i programmet vil også øke kursdeltakernes handlingskompetanse både pro- og reaktivt for hvordan møte grupper og individuelle barn og unge i hverdagslige samhandlings- og utfordrende situasjoner.

Formål

Kurset gir bevis for gjennomgått grundig teoretisk innføring og veiledet praktiske øvelser for hvordan systematisk lede egne grupper gjennom sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening.

Komponentene i programmet vil også øke kursdeltakernes handlingskompetanse både pro- og reaktivt for hvordan møte grupper og individuelle barn og unge i hverdagslige samhandlings- og utfordrende situasjoner.

Målgruppe

Ansatte i

 • skole
 • barnehage
 • SFO
 • PPT
 • bofellesskap
 • barnevern

og andre som arbeider med barn og unge.


Begrenset antall plasser på kurset. Det anbefales påmelding av minst 2 personer fra hver arbeidsplass.

Målgruppe

Ansatte i

 • skole
 • barnehage
 • SFO
 • PPT
 • bofellesskap
 • barnevern

og andre som arbeider med barn og unge.


Begrenset antall plasser på kurset. Det anbefales påmelding av minst 2 personer fra hver arbeidsplass.

Innhold

ART som metode er utviklet på bakgrunn av at aggresjon har mange årsaker, både indre og ytre. Noen barn og unge mangler ferdigheter og erstatter disse med aggressive handlinger. Noen er impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne – kan oppleves fra omgivelsene som oppstår som “lyn fra klar himmel”. Den moralske perspektivtaking kommer til uttrykk ved å være egosentrisk og konkret, og ikke ta hensyn til andre i omgivelsene rundt.


Metoden bygger på tre komponenter som hver for seg kan brukes selvstendig:
Dag 1 – 2:
• Sosial ferdighetstrening Skillstreaming (SST)
• Atferdskomponenten
Dag 3 – 4:
• Sinnekontrolltrening Anger Control Training (SKT)
• Emosjonelle komponenten
Dag 5 – 6:
• Moralsk resonneringstrening Moral ReasoningTraining (MRT)
• Vurderingskomponenten
• Hvordan lykkes med å implementere programmet
• Veien videre

Programmene kan hver for seg resultere i betydelig framgang med hensyn på redusert forekomst av aggresjon hos den enkelte. Men sammen vil programmene trolig gi en bedre og mer langvarig effekt. Kriteriene for å vurdere deltakelse i et slikt program er svikt i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonering, manifestert ved gjentatt og vedvarende aggresjonsproblematikk – gjerne på flere arenaer.

Innhold

ART som metode er utviklet på bakgrunn av at aggresjon har mange årsaker, både indre og ytre. Noen barn og unge mangler ferdigheter og erstatter disse med aggressive handlinger. Noen er impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne – kan oppleves fra omgivelsene som oppstår som “lyn fra klar himmel”. Den moralske perspektivtaking kommer til uttrykk ved å være egosentrisk og konkret, og ikke ta hensyn til andre i omgivelsene rundt.


Metoden bygger på tre komponenter som hver for seg kan brukes selvstendig:
Dag 1 – 2:
• Sosial ferdighetstrening Skillstreaming (SST)
• Atferdskomponenten
Dag 3 – 4:
• Sinnekontrolltrening Anger Control Training (SKT)
• Emosjonelle komponenten
Dag 5 – 6:
• Moralsk resonneringstrening Moral ReasoningTraining (MRT)
• Vurderingskomponenten
• Hvordan lykkes med å implementere programmet
• Veien videre

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Kurset omfatter

 • Innføring i de tre komponentene
 • Gruppebasert veiledning
 • Trening (”live”) med egne bar/unge og foreleser som observatør (video) 

Første punkt omfatter kursets 6 første dager, med undervisning gjennomført i kurslokalene.

De to siste punktene utgjør kursets 4 siste dager, som er bolker av praksisdelen som foregår på den enkelte deltakers arbeidsplass. 

Gjennomføring

Kurset vektlegger dybdeforståelse via utstrakt bruk av trening, refleksjon og erfaringsutveksling.

 • Innføring i de tre komponentene = 6 dager (36 timer). Det anses som mest effektivt å gjennomføre dette over en tidsperiode med todagers samlinger, dvs. 2 dager pr. uke over flere uker

 • Gruppebasert veiledning = 2 dager (12 timer). Hver deltaker skal ta video av 3 treningstimer (1 av hver komponent) som trener (hoved- eller eventuelt assistenttrener). Disse blir gjennomgått sammen med foreleser. Dette skjer som oftest i starten av praksisforløpet på egen arbeidsplass.

 • Gruppebasert veiledning = 2 dager (12 timer). Hver deltaker skal ta video av 3 treningstimer (1 av hver komponent) som trener (hoved- eller eventuelt assistenttrener) – disse blir gjennomgått sammen med foreleser. Dette skjer som oftest på slutten av praksisforløpet på egen arbeidsplass.

Krav som stilles for å få kursbevis for gjennomført ART-instruktøropplæring

 • Fullført kurs som beskrevet ovenfor
 • Loggføring av samtlige treningstimer (36 timer) med bruk av evalueringsskjemaer av begge trenerne i et treningspar (CJAA - får utlevert)
 • Gjennomføre kartlegging (pre og post) som skal fylles ut (blir gjennomgått på dag 6)

Terje Wårheim har kjørt dette opplegget over hele landet med glimrende tilbakemeldinger.

Godkjenninger

Fagstigegodkjent av Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med 60 timer.

 

    Frister

    Påmeldingsfrist: 07.02.2022
    Pris 14 800,-
    Pris:

    14 800,-

    Når:

    09.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    10.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    16.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    17.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    23.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    24.03.2022 : kl 09.00 - 15.30


    Varighet:

    6 + 4 dager

    Hvor:

    Bergen

    Fagforbundet Hordaland, Aasegården Vestre Strømkai 7, 6. etg.

    5008 Bergen

    Agenda

    09.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    10.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    16.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    17.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    23.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    24.03.2022

    kl 09.00 - 15.30

    Hvor

    Bergen
    Fagforbundet Hordaland, Aasegården Vestre Strømkai 7, 6. etg.
    5008 Bergen
    Kart og veibeskrivelse ›

    Foreleser:

    Terje Wårheim

    Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
    Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.