Alle kurs

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp

Bergen, 30.08.2019 - 10 dager
Mer informasjon
Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid! Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet. Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Modulene kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Skien, 18.09.2019 - 1 dag
Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Brosteinsseminaret 2019

Trondheim, 19.09.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Torvet i Trondheim - nye teknikker på gammel grunn.

Årets seminar er det 22. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i hele landet som arbeider med gatedekker og brostein.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

Hamar, 23.09.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - det glemte gullet?" Årets konferanse er den 21. i rekken og arrangeres ved Scandic Ringsaker. 

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Trondheim, 26.09.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). For å være kvalifisert til å delta, må du først gjennomgå KiD kurslederopplæring. 

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Stavanger, 03.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Hvordan kan du møte aggresjon og vold på din arbeidsplass på en best mulig måte?

Bergen, 14.10.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kveldskurs som gir deg gode verktøy i hvordan møte aggresjon og vold på arbeidsplassen

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Drammen, 15.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Håndtering av vold og trusler

Gol, 15.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Bergen, 16.10.2019 - 6+4 dager
Påmelding Mer informasjon
ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til livsmestring.

Psykologisk førstehjelp

Kristiansand, 16.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge.

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Ålesund, 16.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Verdibevisst ledelse 2019

Rogaland, 17.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan påvirker dine verdier din utøvelse av ledelse?

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Namsos, 17.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Gjøvik, 22.10.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” . Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Tromsø, 23.10.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). For å være kvalifisert til å delta, må du først gjennomgå KiD kurslederopplæring. 

Ergonomi for renholdere

Trondheim, 24.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Hva kan du gjøre på jobben slik at kroppen din har det bra? ”Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, gjør noe med deg”. Renholdsyrket er krevende for kroppen, det er viktig at du har kunnskap nok til å forebygge plager. 

 - Ergonomi, hva er det?
 - Kroppens behov
 - Utfordringer i jobben
 - Kan vi risikovurdere jobben?
 - Fra problem til løsning
 - HMS (helse – miljø – sikkerhet) er fornuft som er satt i system

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Langesund, 24.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Ernæring og livsstil

Stavanger, 24.10.2019 - 4,5 timer
Påmelding Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Trondheim, 25.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Samspillkonferansen 2019

Kristiansand, 28.10.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
En konferanse for alle innen helse- og sosialtjenesten

Motiverende intervju

Bergen, 29.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Formålet med kurset er å
lære metodens grunnleggende holdning, hvordan å skape relasjon og formidle empati
bli kjent med hvordan å bruke metodens samtaleferdigheter 
lære hvordan å bidra til økt indre motivasjon ved bruk av samtaleredskapene
 

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

Tønsberg, 29.10.2019 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Bergen, 29.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Stjørdal, 30.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Sikkerhetsregel nr. 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre

Bergen, 31.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

Tromsø, 31.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

Kunnskapsbasert sårbehandling

Bergen, 01.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Tønsberg, 04.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

KiD kurslederopplæring

Trondheim, 04.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Videreutvikling for fagarbeidere og assistenter i barnehage

Bergen, 04.11.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.

Lederrollen i renholdstjenesten

Bergen, 05.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs for renholdsledere og de som ønsker å utvikle seg i lederrollen

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Trondheim, 05.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Kursstige bad: Renhold

Gjøvik, 05.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”  Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Ålesund, 06.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Gardermoen, 06.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Fagdag om diabetes

Tønsberg, 06.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

Konflikthåndtering i arbeidslivet

Bergen, 06.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikt er ikke noe vi ”har”, men noe vi gjør med hverandre. Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Trondheim, 12.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Herøy , 14.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Gjøvik, 14.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Bergen, 18.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Bergen, 18.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En konferanse for alle som jobber med barn. 

Lederrollen i renholdstjenesten

Tønsberg, 19.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs for renholdsledere og de som ønsker å utvikle seg i lederrollen

Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Bergen, 19.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

Bergen, 20.11.2019 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

Hamar, 25.11.2019 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

Skolesekretærkonferansen 2019

Sandefjord, 26.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Helsesekretærkonferansen 2019

Sandefjord, 26.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Helsesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Bergen, 26.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Hverdagsrehabilitering

Stjørdal, 27.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter.

Todagers konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2019

Bergen, 27.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette er den niende årlige konferansen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Trondheim, 29.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Tønsberg, 02.12.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). For å være kvalifisert til å delta, må du først gjennomgå KiD kurslederopplæring. 

KiD kurslederopplæring

Kristiansand, 02.12.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Folkeskikk og uskikk på jobben

Bergen, 03.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

Stjørdal, 03.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Kursstige bad: Vannbehandling

Gjøvik, 03.12.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

Stjørdal, 04.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurset!

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Drammen, 04.12.2019 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Stjørdal, 04.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

Gardermoen, 05.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Trondheim, 05.12.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers temakveld med en av Norges fremste forskere på feltet!

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

Molde, 10.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Skien, 11.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor offentlig sektor har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Stjørdal, 11.12.2019 - 6 + 4 dager
Påmelding Mer informasjon
ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til livsmestring.

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Stjørdal, 17.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Stjørdal, 18.12.2019 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag. Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer. Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Bergen, 21.01.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor offentlig sektor har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Bergen, 22.01.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb?

Bergen, 22.01.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Bli bedre rustet til å ivareta seg delv og  kollegaer i en travel hverdag. Hvordan kan du bidra til trivsel på arbeidsplassen?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Bergen, 23.01.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Samhandling, trivsel og arbeidsmiljøutvikling

Bergen, 06.02.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og hva som kan påvirke vår arbeidsglede og trivsel på jobb

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Bergen, 07.02.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Tønsberg, 12.02.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg. Kurset retter seg mot gartnere, anleggsgartnere og  byggdriftere. Deltakerne vil få nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. Det vil bli gruppearbeid, erfaringsutveksling og mange gode tips og råd å få med seg!

Ergonomi for deg som yter praktisk bistand i andres hjem

Bergen, 14.02.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Å finne gode arbeidsmåter og godt utstyr i «de tusen hjem», er ikke bare fornuftig for den ansatte og for tjenesten. Det er også en forventning fra myndighetene. Arbeidet skal være fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 20.04.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

Lederskap og medarbeiderskap

1 dag
Mer informasjon

- å skape en lærende organisasjon

Hvordan møte aggresjon, trusler og vold på jobben på best mulig måte?

3 timer
Mer informasjon
Tretimers kveldskurs som gir deg gode verktøy i hvordan møte aggresjon og vold på arbeidsplassen

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

1 dag
Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Ferieloven

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

Arbeidsrett

1 dag
Mer informasjon

- arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

 

«Du må tenke sjæl!»

1 dag
Mer informasjon

 

Kurset er lagt til rette for ledere og tillitsvalgte som ønsker å utvikle en coachende lederstil, og at deltakeren skal få en bevisstgjøring av egen framtoning og hvordan en best framstår som veileder og utvikler av sine ansattes selvstendighet. 

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

1 dag
Mer informasjon
Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Innføringskurs i konflikthåndtering

6 timer
Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Trygghet i personalsakene

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

1 dag
Mer informasjon

Fagdag om sårbehandling

1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

Forandring fryder

1 dag
Mer informasjon
Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Brosteinsseminaret 2016

2 dager
Mer informasjon
Tema for årets seminar er: Fra fundament til ferdig smykke.

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Aspergers syndrom

1 dag
Mer informasjon
Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Lederutdanning Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

3 timer
Mer informasjon
Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Samling over to dager med grundig gjennomgang og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

1 dag
Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Studium i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren - 15 stp.

5 dager
Mer informasjon
Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi med spesielt fokus på oppvekstsektoren. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen  i Innlandet og Fagakademiet.

Verneombud - roller og oppgaver

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Psykisk helse hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Brosteinsseminaret 2017

2 dager
Mer informasjon

Drift og vedlikehold

- ulike typer kontraktsforhold

Daglig og periodisk renhold

1 dag
Mer informasjon
Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Overvekt hos barn – Mat og måltider i barnehage og SFO

1 dag
Mer informasjon
De nasjonale kostrådene er en god basis. Hvordan møte utfordringer med økende overvektsproblematikk hos barn? Hvordan skape et sunt forhold til mat og få gode måltidsopplevelser? 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

4 dager
Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg.
Et kurs tilpasset kirkens behov som dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Kurset er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet. 

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

1 dag
Mer informasjon
Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

1 dag
Mer informasjon
Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Linoljemaling og overflatebehandling

1 dag
Mer informasjon
Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

KiD kurslederopplæring

5 dager
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Brosteinsseminaret 2018

2 dager
Mer informasjon
Inkluderende byrom
- hva gjør byrom attraktive og funksjonelle?                                                                 
Gater, plasser og byrom kan være inkluderende og varme, eller de kan være avvisende og kalde. På årets seminar setter vi fokus på byrommene. Hvilke materialer, utforminger og element er hensiktsmessige å bruke for å bygge attraktive og funksjonelle byrom?
Klikk "mer info" for å se program og påmeldingsinformasjon

Ny kommunelov og habilitetsregler

1 dag
Mer informasjon
Vi gjennomgår gjeldende habilitetsregler for deg som er offentlig ansatt og/eller innehar offentlige verv, samt habilitetsreglene i den nye kommuneloven

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Pedagogiske rampestreker

1 dag
Mer informasjon
Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Forvaltningsrett og saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs for ansatte på kommunale vedtaks-/tildelingskontor

Kul, drittsekk eller voksen

3 timer
Mer informasjon
En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole? Møt en av Norges fremste forskere på dette fagfeltet; førsteamanuensis og forfatter Heidi Omdal som deler av sin lange erfaring!

Konferanse for helsesekretærer

2 dager
Mer informasjon
Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Personlig effektivitet og selvledelse

1 dag
Mer informasjon
Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

1 dag
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

1 dag
Mer informasjon
Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Innføring i kommunal selskapsrett

1 dag
Mer informasjon
Kommunale selskaper - fravær av demokratisk kontroll? Gjennomgang av gjeldende lovverk, konsekvenser og ansvar

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

2 dager
Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dager
Mer informasjon
Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

1 dag
Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

11 dager
Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

1 dag
Mer informasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid? Dette kurset vil øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen. Det legges opp til dialog og øvelser som involverer deltakerne. 
Egner seg meget godt som bedriftsintern opplæring. 

Økonomi for styrere i barnehage

1 dag
Mer informasjon
Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

2 dager
Mer informasjon
Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

1 dag
Mer informasjon
Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Pensjonsordningene i offentlig sektor

6 timer
Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

1 dag
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

2 dager
Mer informasjon
HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Kursstige bad: Service

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad, og dette er det fjerde kurset vi inviterer til.

Fagdag: Omsorgsteknologi

1 dag
Mer informasjon
Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

1 dag
Mer informasjon
Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

1 dag
Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Arbeidsrett

3 dager
Mer informasjon
Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

Ny rammeplan for barnehager

1 dag
Mer informasjon

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Fagdag om ventilasjon

1 dag
Mer informasjon
God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Renholdets trender

1 dag
Mer informasjon
Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Kursstige bad: Vannbehandling (F)

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

1 dag
Mer informasjon
Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

1 dag
Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?
Dette kurset handler om hvordan man får oversikt over hvilke utfordringer av psykiatrisk art en klient til vurdering har, og hvorvidt klienten hører inn under spesialisthelsetjenesten eller de kommunale helsetjenestene.

Ny likestillings- og diskrimineringslov

1 dag
Mer informasjon
Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

1 dag
Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon. Kurset retter seg mot ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med demens og annen kognitiv svikt. Du vil få kunnskap om hva som kjennetegner det positive samspillet, og hvordan elementene i Marte Meo-metoden kan legge et grunnlag for en trygg tilknytning mellom personen med demens/annen kognitiv svikt og pleier/hjelper.

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

2 dager
Mer informasjon
To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

1 dag
Mer informasjon
Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

ROS analyse

1 dag
Mer informasjon
Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager
Mer informasjon
2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

1 dag
Mer informasjon
Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Eldrerådet i arbeid

6 timer
Mer informasjon
På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

1 dag
Mer informasjon
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

5 dager
Mer informasjon
Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

1 dag
Mer informasjon
Få grunnleggende forståelse for hvilke lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for offentlig ansattes private bruk av sosiale media. Som offentlig ansatt kan man i sosiale media fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med. 

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

1 dag
Mer informasjon
I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre! - kveldskurs 3 timer

1 dag
Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

2 dager
Mer informasjon

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Service i biblioteket

1 dag
Mer informasjon
Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Kursstige bad: Renhold (F)

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

6 timer
Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

ART introduksjonskurs

2 dager
Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Sanitærrenhold og gulvbehandling

1 dag
Mer informasjon

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

2 dager
Mer informasjon
Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Fagdag om diabetes

1 dag
Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Service i førstelinjetjenesten

1 dag
Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

1 dag
Mer informasjon

Hvordan står det til med digitaliseringen? Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere? Hvilken rolle får arkivet?
På dette kurset får du økt kunnskap om arkivloven, dokumentbehandling, digitalisering, aktuelt lovverk, personvern og ansvarsforhold. I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5

4 dager
Mer informasjon
Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten, 7,5 stp

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Mekling

1 dag
Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Arbeidsgivers styringsrett

1 dag
Mer informasjon
Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. 
Aktuelt for ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet.

Hvordan tilrettelegge for læring hos elever med autismespekterforstyrrelser?

4 timer
Mer informasjon

Motivasjon for renholdsledere

1 dag
Mer informasjon
Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Ergonomi for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

1 dag
Mer informasjon
Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 

Merking og allergener

1 dag
Mer informasjon
Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler etter at de nye reglene trådte i kraft i 2019

1 dag
Mer informasjon
Er din organisasjon forberedt?

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

3 dager
Mer informasjon
Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for å utvikle trygghet i håndteringen av personalsaker. 

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Ny lov om statsansatte

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)