Alle kurs

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Bergen, 28.11.2018 - 6 dager
Mer informasjon
ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Trondheim, 09.01.2019 - 6 dager
Mer informasjon
ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

Bergen, 15.01.2019 - 1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

Oslo, 16.01.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Kul, drittsekk eller voksen

Stord, 16.01.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Kursstige bad: Renhold (F)

Bergen, 22.01.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Tromsø, 12.02.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Kristiansand, 13.02.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Tønsberg, 13.02.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Bergen, 13.02.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Stavanger, 14.02.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Bergen, 20.02.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Oslo, 20.02.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.

KiD kurslederopplæring

Gardermoen, 25.02.2019 - 5 dager
Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Trondheim, 26.02.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Stjørdal, 28.02.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Bergen, 12.03.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Stavanger, 13.03.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre

Gol, 18.03.2019 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2019

Gol, 18.03.2019 - 3 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol, for alle som arbeider innen ambulanse og AMK.På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre. 

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Molde, 20.03.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Stjørdal, 21.03.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

KiD kurslederopplæring

Bergen, 25.03.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

Kristiansand, 27.03.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Sandefjord, 01.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Håndtering av vold og trusler

Trondheim, 02.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Håndtering av vold og trusler

Ålesund, 03.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Bergen, 03.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Pedagogiske rampestreker

Bergen, 03.04.2019 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Bergen, 03.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Ergonomi for kontoransatte

Stjørdal, 04.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Bergen, 08.04.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Sandefjord, 09.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Ålesund, 10.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Bergen, 10.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Stjørdal, 25.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Bergen, 25.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 29.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Gardermoen, 06.05.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Lillestrøm, 06.05.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Ålesund, 07.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Tromsø, 07.05.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Molde, 10.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Bergen, 23.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Stjørdal, 29.05.2019 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Arbeidsgivers styringsrett

Bergen, 04.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Bergen, 05.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Trondheim, 06.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Ålesund, 07.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Skien, 12.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

KiD kurslederopplæring

Tønsberg, 17.06.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

Hamar, 23.09.2019 - 2 dager
Mer informasjon
Invitasjon med program og påmelding ventes klart innen 01.04.2019.

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

3 dager
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

Lederskap og medarbeiderskap

1 dag
Mer informasjon

- å skape en lærende organisasjon

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

1 dag
Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Ferieloven

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

«Du må tenke sjæl!»

1 dag
Mer informasjon

- den coachende lederrollen

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

1 dag
Mer informasjon
Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Innføringskurs i konflikthåndtering

6 timer
Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Trygghet i personalsakene

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

1 dag
Mer informasjon

Fagdag om sårbehandling

1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

Forandring fryder

1 dag
Mer informasjon
Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon
Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Aspergers syndrom

1 dag
Mer informasjon
Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

3 timer
Mer informasjon
Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

1 dag
Mer informasjon
Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Samling over to dager med grundig gjennomgang og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

1 dag
Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Verneombud - roller og oppgaver

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Psykisk helse hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Daglig og periodisk renhold

1 dag
Mer informasjon
Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Overvekt hos barn – Mat og måltider i barnehage og SFO

1 dag
Mer informasjon
De nasjonale kostrådene er en god basis. Hvordan møte utfordringer med økende overvektsproblematikk hos barn? Hvordan skape et sunt forhold til mat og få gode måltidsopplevelser? 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

4 dager
Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

1 dag
Mer informasjon
Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

1 dag
Mer informasjon
Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Linoljemaling og overflatebehandling

1 dag
Mer informasjon
Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Habilitetskrav og habilitetsregler i den nye kommuneloven

1 dag
Mer informasjon
Vi gjennomgår gjeldende habilitetsregler for deg som er offentlig ansatt og/eller innehar offentlige verv, samt habilitetsreglene i den nye kommuneloven

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Konferanse for helsesekretærer

2 dager
Mer informasjon
Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Personlig effektivitet og selvledelse

1 dag
Mer informasjon
Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

3 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

1 dag
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

1 dag
Mer informasjon
Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Innføring i kommunal selskapsrett

1 dag
Mer informasjon
Kommunale selskaper - fravær av demokratisk kontroll? Gjennomgang av gjeldende lovverk, konsekvenser og ansvar

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

3 dager
Mer informasjon
Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

Folkeskikk og uskikk på jobben

1 dag
Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

2 dager
Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dager
Mer informasjon
Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

1 dag
Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

11 dager
Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

1 dag
Mer informasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Økonomi for styrere i barnehage

1 dag
Mer informasjon
Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

2 dager
Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

2 dager
Mer informasjon
Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

1 dag
Mer informasjon
Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Pensjonsordningene i offentlig sektor

6 timer
Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

1 dag
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

2 dager
Mer informasjon
HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Fagdag: Omsorgsteknologi

1 dag
Mer informasjon
Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

1 dag
Mer informasjon
Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

1 dag
Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Arbeidsrett

3 dager
Mer informasjon
Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

Ny rammeplan for barnehager

1 dag
Mer informasjon

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Fagdag om ventilasjon

1 dag
Mer informasjon
God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Renholdets trender

1 dag
Mer informasjon
Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Kursstige bad: Vannbehandling (F)

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

1 dag
Mer informasjon
Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

1 dag
Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dager
Mer informasjon

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

1 dag
Mer informasjon
Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Ny likestillings- og diskrimineringslov

1 dag
Mer informasjon
Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

1 dag
Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

2 dager
Mer informasjon
To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Fagdag for arkivansatte i Oslo kommune

1 dag
En dag for alle som jobber innen arkiv og dokumentsenter i Oslo kommune

Kursstige bad: Renhold

2 dager
Mer informasjon
Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

1 dag
Mer informasjon
Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

ROS analyse

1 dag
Mer informasjon
Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Kvam, i samarbeid med Fagakademiet, inviterer til temakveld

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager
Mer informasjon
2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

1 dag
Mer informasjon
Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Eldrerådet i arbeid

6 timer
Mer informasjon
På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

1 dag
Mer informasjon
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

5 dager
Mer informasjon
Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

1 dag
Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

1 dag
Mer informasjon
Få grunnleggende forståelse for hvilke lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for offentlig ansattes private bruk av sosiale media

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

1 dag
Mer informasjon
I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

2 dager
Mer informasjon

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Service i biblioteket

1 dag
Mer informasjon
Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

6 timer
Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Psykologisk førstehjelp

1 dag
Mer informasjon
Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge.

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

1 dag
Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

ART introduksjonskurs

2 dager
Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Sanitærrenhold og gulvbehandling

1 dag
Mer informasjon

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Fagdag om diabetes

1 dag
Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Service i førstelinjetjenesten

1 dag
Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Hverdagsrehabilitering

1 dag
Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter.

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Mekling

1 dag
Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Motivasjon for renholdsledere

1 dag
Mer informasjon
Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

1 dag
Mer informasjon
Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 

Merking og allergener

1 dag
Mer informasjon
Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler etter de nye reglene som trer i kraft 1. januar 2019

1 dag
Mer informasjon
Er din organisasjon forberedt?

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

3 dager
Mer informasjon
Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker.

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Ny lov om statsansatte

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

1 dag
Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

1 dag
Mer informasjon
– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Livsmestring for ungdom

1 dag
Mer informasjon

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

 

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

 

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

1 dag
SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Kommunikasjon for eminente team

2 dager
Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Grønne tanker - glade barn

1 dag
Mer informasjon
På kurset får du økt kunnskap og ferdighet til å lære barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt. Dette fremmer trivsel, læring og helse.

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

2 dager
Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

1 dag
En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Trivsel på jobben

1 dag
Mer informasjon
En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

6 timer
Mer informasjon

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Fagdag Ambulansepersonell - Konflikthåndtering

1 dag
I anledning ambulansearbeiderenes dag 21. September inviterer Fagforbundet Hordaland og Fagakademiet til dagskurs om hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen.

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

2 dager
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

1 dag

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Kunnskapsbasert sårbehandling

1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Mellom to stoler – og bak sofaen?

1 dag
Mer informasjon
En fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten
 

Ferieloven i teori og praksis

1 dag
Mer informasjon
Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

HMS-kurs for ledere i kirken

1 dag
Mer informasjon
Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

1 dag
Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Renholdsledelse

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

1 dag
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

1 dag
Mer informasjon
Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

1 dag
Mer informasjon
Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Underernæring hos eldre

1 dag
Mer informasjon
Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

7 dager
Mer informasjon
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng

Kursstige bad: Livredning og beredskap

2 dager
Mer informasjon
Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde.