Alle kurs

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Tromsø, 12.02.2019 - 4 dager
Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre

Gol, 18.03.2019 - 3 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2019

Gol, 18.03.2019 - 3 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol, for alle som arbeider innen ambulanse og AMK.På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre. 

KiD kurslederopplæring

Bergen, 25.03.2019 - 5 dager
Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

Kursstige bad: Klima og ventilasjon (F)

Bergen, 27.03.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Trondheim, 03.04.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Ergonomi for kontoransatte

Stjørdal, 04.04.2019 - 1 dag
Mer informasjon
Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Bergen, 08.04.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Sandefjord, 09.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Stjørdal, 25.04.2019 - 1 dag
Mer informasjon
Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Bergen, 25.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 29.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Hvordan kan du møte aggresjon og vold på din arbeidsplass på en best mulig måte?

Bergen, 29.04.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Kveldskurs fra kl 17.30 - 20.30.

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Lofthus, 30.04.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Gardermoen, 06.05.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Bergen, 06.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Lillestrøm, 06.05.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Ålesund, 07.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Bergen, 07.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Tromsø, 07.05.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Kursstige bad: Vannbehandling

Trondheim, 07.05.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Bergen, 08.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Tromsø, 08.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Kristiansand, 08.05.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers temakveld på Universitetet i Agder med en av Norges fremste forskere på feltet - kun kr 400,- pr person!

Ergonomi for kontoransatte

Bergen, 09.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Bodø, 09.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Molde, 10.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Trondheim, 21.05.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Bergen, 23.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bergen, 24.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset er helt oppdatert med ny forskning og utviklingsmateriell

Fagdag om diabetes

Bergen, 27.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Arbeidsrett; arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Trondheim, 28.05.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

 

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Stjørdal, 29.05.2019 - 5 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Arbeidsgivers styringsrett

Bergen, 04.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Kursstige bad: Renhold

Trondheim, 04.06.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Hvordan møte aggresjon, trusler og vold på jobben på best mulig måte?

Drammen, 04.06.2019 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kveldskurs som gir deg gode verktøy i hvordan møte aggresjon og vold på arbeidsplassen

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Bergen, 05.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Stjørdal, 05.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset er helt oppdatert med ny forskning og utviklingsmateriell

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

Trondheim, 06.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Bergen, 06.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Bergen, 06.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Ålesund, 07.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Skien, 12.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Renholdsledelse

Stjørdal, 12.06.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage og skole - Barn som utfordrer!

Bergen, 12.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva er det med Ole og Eva? Hvordan kan vi forstå dem?

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Bergen, 13.06.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Trondheim, 13.06.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

Kunnskapsbasert sårbehandling

Bergen, 14.06.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

KiD kurslederopplæring

Tønsberg, 17.06.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

KiD kurslederopplæring

Alta, 26.08.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp.

Bergen, 30.08.2019 - 10 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

Bergen, 03.09.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

KiD kurslederopplæring

Gardermoen, 09.09.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Bergen, 18.09.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

Hamar, 23.09.2019 - 2 dager
Mer informasjon
Invitasjon med program og påmelding ventes klart innen 01.04.2019.

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Trondheim, 26.09.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Gardermoen, 01.10.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom (t og k)

Tromsø, 21.10.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Hamar, 22.10.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Tromsø, 23.10.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Ergonomi for renholdere

Trondheim, 24.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva kan du gjøre på jobben slik at kroppen din har det bra?

Forbildekonferansen 2019

Oslo, 31.10.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvem ønsker du å være som forbilde? 
Noen lykkes godt med å være et forbilde. De møter barn og ungdom på deres egen arena, i deres forum og med tilstedeværelse i hverdagen. 
Hvordan lykkes de? Hva kan vi lære av de beste?

KiD kurslederopplæring

Trondheim, 04.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Tønsberg, 04.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Kursstige bad: Renhold

Hamar, 05.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Hamar, 14.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom (t og k)

Bergen, 18.11.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

HMS-kurs for ledere i kirken

Gardermoen, 20.11.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Skolesekretærkonferansen 2019

Sandefjord, 26.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Helsesekretærkonferansen 2019

Sandefjord, 26.11.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Helsesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

KiD kurslederopplæring

Kristiansand, 02.12.2019 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Tønsberg, 02.12.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Kursstige bad: Vannbehandling

Hamar, 03.12.2019 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

Gardermoen, 05.12.2019 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

1 dag
Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Innføringskurs i konflikthåndtering

6 timer
Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Forandring fryder

1 dag
Mer informasjon
Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

3 timer
Mer informasjon
Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Samling over to dager med grundig gjennomgang og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

1 dag
Mer informasjon
Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Folkeskikk og uskikk på jobben

1 dag
Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

1 dag
Mer informasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

2 dager
Mer informasjon
Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Håndtering av vold og trusler

1 dag
Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

ROS analyse

1 dag
Mer informasjon
Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Eldrerådet i arbeid

6 timer
Mer informasjon
På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

1 dag
Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Mekling

1 dag
Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

3 dager
Mer informasjon
Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

1 dag
Mer informasjon
– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Kommunikasjon for eminente team

2 dager
Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Trivsel på jobben

1 dag
Mer informasjon
En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Lederskap og medarbeiderskap

1 dag
Mer informasjon

- å skape en lærende organisasjon

Ferieloven

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

«Du må tenke sjæl!»

1 dag
Mer informasjon

- den coachende lederrollen

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

1 dag
Mer informasjon
Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Trygghet i personalsakene

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

1 dag
Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon
Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

1 dag
Mer informasjon
Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Verneombud - roller og oppgaver

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Ny kommunelov og habilitetsregler

1 dag
Mer informasjon
Vi gjennomgår gjeldende habilitetsregler for deg som er offentlig ansatt og/eller innehar offentlige verv, samt habilitetsreglene i den nye kommuneloven

Konferanse for helsesekretærer

2 dager
Mer informasjon
Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Personlig effektivitet og selvledelse

1 dag
Mer informasjon
Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

1 dag
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Innføring i kommunal selskapsrett

1 dag
Mer informasjon
Kommunale selskaper - fravær av demokratisk kontroll? Gjennomgang av gjeldende lovverk, konsekvenser og ansvar

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

2 dager
Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

1 dag
Mer informasjon
Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Pensjonsordningene i offentlig sektor

6 timer
Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

1 dag
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Arbeidsrett

3 dager
Mer informasjon
Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

1 dag
Mer informasjon
Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Ny likestillings- og diskrimineringslov

1 dag
Mer informasjon
Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Fagdag for arkivansatte i Oslo kommune

1 dag
En dag for alle som jobber innen arkiv og dokumentsenter i Oslo kommune

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

1 dag
Mer informasjon
Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

1 dag
Mer informasjon
Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

1 dag
Mer informasjon
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

1 dag
Mer informasjon
Få grunnleggende forståelse for hvilke lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for offentlig ansattes private bruk av sosiale media

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

2 dager
Mer informasjon

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

6 timer
Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

1 dag
Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Service i førstelinjetjenesten

1 dag
Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler etter de nye reglene som trer i kraft 1. januar 2019

1 dag
Mer informasjon
Er din organisasjon forberedt?

Ny lov om statsansatte

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

1 dag
SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Ferieloven i teori og praksis

1 dag
Mer informasjon
Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

1 dag
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

1 dag
Mer informasjon
Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

1 dag
Mer informasjon
I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Service i biblioteket

1 dag
Mer informasjon
Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

3 dager
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol.

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

1 dag
Mer informasjon

Fagdag om sårbehandling

1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

Psykisk helse hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

3 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

3 dager
Mer informasjon
Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dager
Mer informasjon
Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

2 dager
Mer informasjon
HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Fagdag: Omsorgsteknologi

1 dag
Mer informasjon
Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

1 dag
Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

1 dag
Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

1 dag
Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

2 dager
Mer informasjon
To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Hverdagsrehabilitering

1 dag
Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter.

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

1 dag
Mer informasjon
Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

1 dag
Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Livsmestring for ungdom

1 dag
Mer informasjon

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

 

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

 

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Fagdag Ambulansepersonell - Konflikthåndtering

1 dag
I anledning ambulansearbeiderenes dag 21. September inviterer Fagforbundet Hordaland og Fagakademiet til dagskurs om hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

1 dag

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Mellom to stoler – og bak sofaen?

1 dag
Mer informasjon
En fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten
 

Underernæring hos eldre

1 dag
Mer informasjon
Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

7 dager
Mer informasjon
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

1 dag
Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Daglig og periodisk renhold

1 dag
Mer informasjon
Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Linoljemaling og overflatebehandling

1 dag
Mer informasjon
Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

2 dager
Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Kursstige bad: Service

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad, og dette er det fjerde kurset vi inviterer til.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

1 dag
Mer informasjon
Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Fagdag om ventilasjon

1 dag
Mer informasjon
God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Renholdets trender

1 dag
Mer informasjon
Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Kursstige bad: Vannbehandling (F)

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager
Mer informasjon
2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

1 dag
Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Kursstige bad: Renhold (F)

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad.

Sanitærrenhold og gulvbehandling

1 dag
Mer informasjon

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Motivasjon for renholdsledere

1 dag
Mer informasjon
Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Merking og allergener

1 dag
Mer informasjon
Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

2 dager
Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

1 dag
Mer informasjon
Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Kursstige bad: Livredning og beredskap

2 dager
Mer informasjon
Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.