Alle kurs

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid, Modul 2: Natur og friluftsliv 15 stp.

Bergen, 24.01.2020 - 8 dager
Mer informasjon
Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Trondheim, 28.09.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). For å være kvalifisert til å delta, må du først gjennomgå KiD kurslederopplæring.

Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

TEAMS, 06.10.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Fagakademiet har nettopp gjennomført en pilot av det populære sertifiserings-kurset for offentlige anskaffelser, med gode tilbakemeldinger.

Eldrerådet i arbeid

Stavanger, 07.10.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

x Samspillkonferansen 2020

Trondheim, 12.10.2020 - 2 dager
Mer informasjon

Fagforbundet har, med bakgrunn i råd fra Folkehelseinstituttet og en avgjørelse i arbeidsutvalget i Fagforbundet, valgt  å avlyse konferansen i Trondheim i 2020. Med den pågående korona-pandemien er det ikke forsvarlig å samle helsepersonell til større arrangement.

Det er med tungt hjerte at Fagforbundet gjør dette og vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta før det igjen blir mulig å avholde konferanser. Vi vet imidlertid at vi vil samles igjen når situasjonen tillater det.

Vennlig hilsen

For Arbeidsutvalget I Fagforbundet

v/ leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial

Iren Luther

Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - digitalt kurs

Nettbasert, 13.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse vanskene og deres omgivelser i disse koronatider.

Barn med atferd som utfordrer - digitalt kurs

Nettbasert, 15.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

DU kurslederopplæring – mestringskurs for ungdom

Gardermoen, 19.10.2020 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU – mestringskurs for ungdom

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Namsos, 20.10.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Eldrerådet i arbeid

Bardufoss, 21.10.2020 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

x Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK oktober 2020

Gol, 21.10.2020 - 3 dager
Mer informasjon

Fagforbundet har, med bakgrunn i råd fra Folkehelseinstituttet og en avgjørelse i arbeidsutvalget i Fagforbundet, valgt  å avlyse konferansene på STOREFJELL i 2020. Med den pågående korona-pandemien er det ikke forsvarlig å samle helsepersonell til større arrangement.
 
Det er med tungt hjerte at Fagforbundet gjør dette og vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta før det igjen blir mulig å avholde konferanser. Vi vet imidlertid at vi vil samles igjen når situasjonen tillater det.
 
Vennlig hilsen
For Arbeidsutvalget I Fagforbundet
v/ leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial
Iren Luther

 

Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

Nettbasert, 22.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kurs for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, for eksempel pleiemedhjelpere, kjøkkenpersonale, vaskeriansatte mm. 

Eldrerådet i arbeid

Tromsø, 22.10.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

Nettbasert, 22.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Har korona-pandemien og stengte barnehager hatt noe å si for foredresamarbeidet i barnehagen? Kan vi fortsette med de vanlige foreldremøtene og samtalene, eller er tiden inne for å tenke nytt?

Eldrerådet i arbeid

Alta, 23.10.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

x Nasjonal konferanse for barsel- og barnepleiere og jordmødre 2020

Gol, 26.10.2020 - 3 dager
Mer informasjon

Fagforbundet har, med bakgrunn i råd fra Folkehelseinstituttet og en avgjørelse i arbeidsutvalget i Fagforbundet, valgt  å avlyse konferansene på STOREFJELL i 2020. Med den pågående korona-pandemien er det ikke forsvarlig å samle helsepersonell til større arrangement.

 
Det er med tungt hjerte at Fagforbundet gjør dette og vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta før det igjen blir mulig å avholde konferanser. Vi vet imidlertid at vi vil samles igjen når situasjonen tillater det.
 
Vennlig hilsen
For Arbeidsutvalget I Fagforbundet
v/ leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial
Iren Luther

 

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Drammen, 28.10.2020 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg.
Et kurs tilpasset kirkens behov som dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Kurset er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet. 

Eldrerådet i arbeid

Bodø, 04.11.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

Skolesekretærkonferansen 2020

Sandefjord, 10.11.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling! 

Helsesekretærkonferansen 2020

Sandefjord, 10.11.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Helsesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Kursstige bad: Vannbehandling

Trondheim, 10.11.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade og svømmeanlegg kompetanse innen èn av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til §9 i "Forskrift for badeanlegg, basseng, badstu m.v,".
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Lærer i hardt vær - digitalt kurs

Nettbasert, 12.11.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.
Ingen vet hvordan skolen vår blir framover - blir det mye elev- og foreldrekontakt via nett? Dette vil i så fall gi andre utfordringer i "hjem-skole-samarbeidet".

KiD kurslederopplæring

Tønsberg, 16.11.2020 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

Nettbasert, 19.11.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tre timers kurs for alle som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

KiD kurslederopplæring

Bergen, 30.11.2020 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Brannforebyggerkonferansen 2020

Drammen, 30.11.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Nasjonal todagers konferanse for feiere og forebyggende personell i brann- og redningstjenesten

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Tromsø, 30.11.2020 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). For å være kvalifisert til å delta, må du først gjennomgå KiD kurslederopplæring.

KiD kurslederopplæring

Bodø, 30.11.2020 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb?

Bergen, 01.12.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Bli bedre rustet til å ivareta deg selv og  kollegaer i en travel hverdag. Hvordan kan du bidra til trivsel på arbeidsplassen?

Folkeskikk og uskikk på jobben -

Bergen, 02.12.2020 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2020 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag. Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer. Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter, 15 stp.

Bergen, 15.01.2021 - 8 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Tønsberg, 10.02.2021 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Vårt årlige todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg  får hvert år svært gode evalueringer fra fornøyde deltakere.
Kurset retter seg mot deg som jobber med det grønne; gartnere, anleggsgartnere og  byggdriftere. Du vil få nyttige verktøy du kan bruke i ditt daglige arbeid. Nyttig erfaringsutveksling med likesinnede fra hele landet. 

Merkantilt personell i barnevernet - todagers fagsamling

Drammen, 16.02.2021 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Jobber du merkantilt i barneverntjenesten? Delta på fagsamling og få en oppdatering på lovverk og  hvordan du best håndterer vanskelige situasjoner og konflikter

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

1 dag
Mer informasjon
Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Taushetspliktens muligheter og begrensninger

1 dag
Mer informasjon
Taushetsplikt er en helt sentral forutsetning for gode tjenester i offentlig forvaltning. Gjennom en hel dag vil du få grundig innføring i taushetspliktreglene som gjelder for offentlige ansatte.

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Temakveld: Folkeskikk og uskikk på jobben

3 timer
Mer informasjon
Tretimers kurs som omhandler hvordan vi behandler våre kollegaer, ledere og ansatte

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

Lederskap og medarbeiderskap

1 dag
Mer informasjon

- å skape en lærende organisasjon

Hvordan møte aggresjon, trusler og vold på jobben på best mulig måte?

3 timer
Mer informasjon
Tretimers kveldskurs som gir deg gode verktøy i hvordan møte aggresjon og vold på arbeidsplassen

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

1 dag
Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Arbeidsrett

1 dag
Mer informasjon

- arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

 

«Du må tenke sjæl!»

1 dag
Mer informasjon

 

Kurset er lagt til rette for ledere og tillitsvalgte som ønsker å utvikle en coachende lederstil, og at deltakeren skal få en bevisstgjøring av egen framtoning og hvordan en best framstår som veileder og utvikler av sine ansattes selvstendighet. 

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

1 dag
Mer informasjon
Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Innføringskurs i konflikthåndtering

6 timer
Mer informasjon
Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Trygghet i personalsakene

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

1 dag
Mer informasjon

Sårbehandling

1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

Ergonomi for deg som jobber i barnehage

1 dag
Mer informasjon
Å arbeide med barn kan stille voksne overfor særskilte utfordringer. Mye inventar og utstyr er tilrettelagt for barns behov, men det er mye dere kan gjøre for å lette arbeidet. Dette er det viktig å være bevisst på, i en hektisk hverdag.

Brosteinsseminaret 2020

1 dag
Mer informasjon

BÆREKRAFT- kompetanse og utførelse av prosjekt

Årets seminar er det 23. i rekken. Seminaret er et viktig møtested for de fagmiljøene i helelandet som arbeider med gatedekker og brostein

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Aspergers syndrom

1 dag
Mer informasjon
Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Lederutdanning Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

2 dager
Mer informasjon
Samling over to dager med grundig gjennomgang og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Lederrollen i renholdstjenesten

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs for renholdsledere og de som ønsker å utvikle seg i lederrollen

Studium i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren - 15 stp.

5 dager
Mer informasjon
Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi med spesielt fokus på oppvekstsektoren. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen  i Innlandet og Fagakademiet.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

6 timer
Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Verneombud - roller og oppgaver

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - webinar

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Renholderkonferansen

2 dager
Mer informasjon
To dager med fag, HMS, det gode arbeidsmiljø, inspirasjon og erfaringsutveksling!

Psykisk helse hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Kommunikasjonsvansker hos barnehagebarn

1 dag
Mer informasjon
Hvordan skape et visuelt språkmiljø med økt medvirkning og mindre frustrasjon for alle?
 

Daglig og periodisk renhold

1 dag
Mer informasjon
Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Overvekt hos barn – Mat og måltider i barnehage og SFO

1 dag
Mer informasjon
De nasjonale kostrådene er en god basis. Hvordan møte utfordringer med økende overvektsproblematikk hos barn? Hvordan skape et sunt forhold til mat og få gode måltidsopplevelser? 

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - webinar

2 timer
Mer informasjon
Totimers webinar for ansatte i offentlige virksomheter som håndterer innsynskrav 

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

1 dag
Mer informasjon
Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

1 dag
Mer informasjon
Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

1 dag
Mer informasjon
I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Linoljemaling og overflatebehandling

1 dag
Mer informasjon
Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Ny kommunelov og habilitetsregler

1 dag
Mer informasjon
Vi gjennomgår gjeldende habilitetsregler for deg som er offentlig ansatt og/eller innehar offentlige verv, samt habilitetsreglene i den nye kommuneloven

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Pedagogiske rampestreker

1 dag
Mer informasjon
Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Forvaltningsrett og saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs for ansatte på kommunale vedtaks-/tildelingskontor

Utviklingsforstyrrelse - atferd og seksualitet – webinar

3 timer
Mer informasjon
- ekstra utfordrende i disse korona-tider?

Kul, drittsekk eller voksen

3 timer
Mer informasjon
En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole? Møt en av Norges fremste forskere på dette fagfeltet; førsteamanuensis og forfatter Heidi Omdal som deler av sin lange erfaring!

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

1 dag
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

1 dag
Mer informasjon
Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Innføring i kommunal selskapsrett

1 dag
Mer informasjon
Kommunale selskaper - fravær av demokratisk kontroll? Gjennomgang av gjeldende lovverk, konsekvenser og ansvar

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

6+4 dager
Mer informasjon
ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til livsmestring.

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

3 dager
Mer informasjon
Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

Videreutvikling for fagarbeidere og assistenter i barnehage

4 dager
Mer informasjon
Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.

Folkeskikk og uskikk på jobben

1 dag
Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dager
Mer informasjon
Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

1 dag
Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

11 dager
Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

1 dag
Mer informasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid? Dette kurset vil øke bevisstheten og kunnskapen om muligheter og fallgruver, knyttet til utfordringer i kommunikasjon på arbeidsplassen. Det legges opp til dialog og øvelser som involverer deltakerne. 
Egner seg meget godt som bedriftsintern opplæring. 

Lærer i hardt vær

1 dag
Mer informasjon
Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.

Økonomi for styrere i barnehage

1 dag
Mer informasjon
Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Foreldrene som utfordrer oss

1 dag
Mer informasjon

Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt?

Motiverende intervju

1 dag
Mer informasjon
Formålet med kurset er å
lære metodens grunnleggende holdning, hvordan å skape relasjon og formidle empati
bli kjent med hvordan å bruke metodens samtaleferdigheter 
lære hvordan å bidra til økt indre motivasjon ved bruk av samtaleredskapene
 

Når IKT blir fienden

1 dag
Mer informasjon
Mestring på jobben er viktig! Formålet med denne kursdagen er å gi grunnleggende digitale ferdigheter tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Fagdag om diabetes

1 dag
Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

2 dager
Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

2 dager
Mer informasjon
Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

1 dag
Mer informasjon

- et kurs om noen av de mest sentrale pasient- og brukerrettigheter, samt gjennomgang av regelverket om fremtidsfullmakt

Pensjonsordningene i offentlig sektor

6 timer
Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

1 dag
Mer informasjon
- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

1 dag
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

1 dag
Mer informasjon
HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Kursstige bad: Service

2 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av vinter/ vår 2019 sette opp tre moduler i Kursstigen bad, og dette er det fjerde kurset vi inviterer til.

Fagdag: Omsorgsteknologi

1 dag
Mer informasjon
Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2019

2 dager
Mer informasjon
Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - det glemte gullet?" Årets konferanse er den 21. i rekken og arrangeres ved Scandic Ringsaker. 

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

1 dag
Mer informasjon
Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

1 dag
Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor offentlig sektor har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Miljøterapi – målrettet miljøarbeid

1 dag
Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen miljøterapi, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Arbeidsrett

3 dager
Mer informasjon
Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Håndtering av vold og trusler

1 dag
Mer informasjon
 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

Ny rammeplan for barnehager

1 dag
Mer informasjon

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

1 dag
Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)

Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode - webinar

3 timer
Mer informasjon

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene.
Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Fagdag om ventilasjon

1 dag
Mer informasjon
God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Sosiale medier – et gode for enkelte eller noe for alle….?

1 dag
Mer informasjon

Hvordan inkludere mennesker med utviklingshemming i det digitale samfunn?

 

Målrettet miljøarbeid; Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer og forståelse

2 dager
Mer informasjon
Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Renholdets trender

1 dag
Mer informasjon
Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Ergonomi for renholdere

1 dag
Mer informasjon

Hva kan du gjøre på jobben slik at kroppen din har det bra? ”Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, gjør noe med deg”. Renholdsyrket er krevende for kroppen, det er viktig at du har kunnskap nok til å forebygge plager. 

 - Ergonomi, hva er det?
 - Kroppens behov
 - Utfordringer i jobben
 - Kan vi risikovurdere jobben?
 - Fra problem til løsning
 - HMS (helse – miljø – sikkerhet) er fornuft som er satt i system

Oppfølging og ettervern av deg selv og kolleger

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner som kan oppstå i kjølvannet av krevende hendelser eller situasjoner

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

1 dag
Mer informasjon
Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

1 dag
Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

1 dag
Mer informasjon
Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..? - webinar

3 timer
Mer informasjon
Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

1 dag
Mer informasjon
Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon. Kurset retter seg mot ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med demens og annen kognitiv svikt. Du vil få kunnskap om hva som kjennetegner det positive samspillet, og hvordan elementene i Marte Meo-metoden kan legge et grunnlag for en trygg tilknytning mellom personen med demens/annen kognitiv svikt og pleier/hjelper.

Kursstige bad: Renhold

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”  Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

ROS analyse

1 dag
Mer informasjon
Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

1 dag
Mer informasjon

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

1 dag
Mer informasjon
Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

1 dag
Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Offentlige anskaffelser - kurs i anskaffelsesregelverket

1 dag
Mer informasjon
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Tankekraft – et livsmestringsprogram for ungdom i alderen 16-20 år

5 dager
Mer informasjon
Kurslederopplæring i Tankekraft, et nyutviklet program, der målet er å øke ungdoms robusthet gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

1 dag
Mer informasjon
Kurset er godkjent og innfrir alle krav knyttet til Arbeidsmiljøloven kapittel 23A

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

1 dag
Mer informasjon
Få grunnleggende forståelse for hvilke lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for offentlig ansattes private bruk av sosiale media. Som offentlig ansatt kan man i sosiale media fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med. 

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

1 dag
Mer informasjon
I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre! - kveldskurs 3 timer

1 dag
Mer informasjon

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2020

3 dager

Fagforbundet har  med bakgrunn av  råd fra Folkehelseinstituttet og en avgjørelse i arbeidsutvalget i Fagforbundet valgt  å utsette konferansene på STOREFJELL. Dette  på grunn av  korona viruset og smittefare. Konferansen blir utsatt til høsten ( kommer dato )

Det er med tungt hjerte at Fagforbundet gjør dette. Men helse og smittefare må komme først når vi er helsepersonell..

 

Vennlig hilsen

For Arbeidsutvalget I Fagforbundet

v/ leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial

Iren Luther

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

2 dager
Mer informasjon

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Ergonomi for deg som yter praktisk bistand i andres hjem

1 dag
Mer informasjon
Å finne gode arbeidsmåter og godt utstyr i «de tusen hjem», er ikke bare fornuftig for den ansatte og for tjenesten. Det er også en forventning fra myndighetene. Arbeidet skal være fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven.

Verdibevisst ledelse

1 dag
Mer informasjon
Hvordan påvirker dine verdier din utøvelse av ledelse?

Service i biblioteket

1 dag
Mer informasjon
Hvordan gi best mulig service til alle som besøker biblioteket?

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen - webinar

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus. To samlinger a tre timer. 

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

6 timer
Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Psykologisk førstehjelp

1 dag
Mer informasjon
Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge.

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

1 dag
Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Sanitærrenhold og gulvbehandling

1 dag
Mer informasjon

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Samhandling, trivsel og arbeidsmiljøutvikling

1 dag
Mer informasjon
Fokus denne dagen vil være samarbeid, kommunikasjon, respekt og hva som kan påvirke vår arbeidsglede og trivsel på jobb

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Fagdag om diabetes - Vest

1 dag
Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Service i førstelinjetjenesten

1 dag
Mer informasjon
God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

1 dag
Mer informasjon

Hvordan står det til med digitaliseringen? Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere? Hvilken rolle får arkivet?
På dette kurset får du økt kunnskap om arkivloven, dokumentbehandling, digitalisering, aktuelt lovverk, personvern og ansvarsforhold. I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5

4 dager
Mer informasjon
Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten, 7,5 stp

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

1 dag
Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Hverdagsrehabilitering

1 dag
Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter.

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

1 dag
Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp

6 dager
Mer informasjon
Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid! Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet. Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Modulene kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Mekling

1 dag
Mer informasjon
Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Arbeidsgivers styringsrett

1 dag
Mer informasjon
Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. 
Aktuelt for ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet.

Hvordan tilrettelegge for læring hos elever med autismespekterforstyrrelser?

4 timer
Mer informasjon

Sikkerhetsregel nr. 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre

1 dag
Mer informasjon
Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Innføring i "TANKEKRAFT"

Kveldskurs - 4 timer
Mer informasjon

Er du interessert i å lære mer om hvordan man kan gjøre ungdom mer robust? Hvordan øke ungdommers livskvalitet? Hvordan man kan hindre frafall i skolen?

Motivasjon for renholdsledere

1 dag
Mer informasjon
Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Konflikthåndtering i arbeidslivet

1 dag
Mer informasjon
Konflikt er ikke noe vi ”har”, men noe vi gjør med hverandre. Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

1 dag
Mer informasjon

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Ergonomi for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

Merking og allergener

1 dag
Mer informasjon
Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler

1 dag
Mer informasjon
Fast ansettelse – rett til utvidet stilling – garantilønn – innleie. Mange begreper – er du trygg på hva lovverket sier?

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Tredagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

3 dager
Mer informasjon
Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for å utvikle trygghet i håndteringen av personalsaker. 

Helsesekretærkonferansen 2019

2 dager
Helsesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Ny lov om statsansatte

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

1 dag
Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Hvordan kan du møte aggresjon og vold på din arbeidsplass på en best mulig måte?

1 dag
Mer informasjon
Tretimers kveldskurs som gir deg gode verktøy i hvordan møte aggresjon og vold på arbeidsplassen

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

1 dag
Mer informasjon
– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

1 dag
Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner.

Fagdag for personlige assistenter

1 dag
Mer informasjon
Som personlig assistent er det viktig å kjenne både dine plikter og rettigheter i en brukerstyrt organisering av den personlige assistansen (BPA). Kurset gir deg en trygghet i hva som forventes av deg, hvilke regelverk som påvirker din stemme, medvirkning og taushetsplikt i møte med andre aktører i kryssende arbeidsfelt og hvordan du kan være med på å bidra til at samarbeidende helsepersonell og andre i samfunnet forstår hva brukerstyring dreier seg om.

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon - Webinar

3 timer
Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold

Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

1 dag
Mer informasjon
Få innsikt og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Livsmestring for ungdom

1 dag
Mer informasjon

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

 

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

 

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

1 dag
SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Hvordan forstår vi barnets uttrykk – til barnets beste?

1 dag
Mer informasjon
Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesing, dialog og gruppearbeid. Deltakerne vil i løpet av dagen:

 - få innblikk i ulike måter å forstå atferd på
 - bli bevisst at atferd kommuniserer
 - se at vårt valg av forståelse – er øyet som ser
 - få litt innblikk i hva hjerneforskning sier
 - få tiltak til en praktisk hverdag
 - delta i refleksjonsgrupper rundt ulike tema
 - få tid til refleksjon omkring egne erfaringer

Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

1 dag
Mer informasjon
En konferanse for alle som jobber med barn. 

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

1 dag
Mer informasjon
De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurset!

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

1 dag
Mer informasjon
Tretimers temakveld med en av Norges fremste forskere på feltet!