FAGAKADEMIET ER EN IDEELL ORGANISASJON

Vi bistår offentlige og private virksomheter med tjenesteutvikling i tråd med god kunnskapsbasert praksis

JUSS OG SAKSBEHANDLING LEDELSE OG ORGANISASJON TEKNISK OG EIENDOM HELSE, VELFERD OG OPPVEKST

Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier.

Vi tilbyr kurs, konferanser og studier til ansatte i offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. 

Ved å velge kompetanseutvikling gjennom Fagakademiet får du en praksisnær tilnærming; nær din praktiske arbeidshverdag, nært der du holder til og nær din kultur.

Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. 

Les mer om Fagakademiet ›

Utvalgte referanser

Flere referanser ›